×
Лабораторно и контролно оборудване

Wile 65


Wile 65 е основен инструмент за измерване на съдържанието на влага в зърна и семена. Той е най-подходящ за извършване на бързи полеви измервания.

Глюкомерът W65 разполага с многоезичен текстов дисплей.