×
ГРАВИТАЦИОННИ СЕПАРАТОРИ

Гравитационен сепаратор XXL


Благодарение на конфигурацията на работния плот и безстепенното регулиране на неговите напречен и надлъжен наклон, както и на оборотите на секционния вентилатор и амплитудата на вибрации се постига пълно разделяне на продукта (семената) по специфично тегло. Получава се една основна фракция от семена с еднаква кълняема енергия, а на полето резултата е напълно изравнен посев само от високодобивни растения, което е главната предпоставка за получаване на максимален добив от определен хибрид или сорт.
Може да бъде със PLC система, предимствата на която е:
Внедрената компютърната система  допринася за намаляване до минимум на грешките причинени от човешкият фактор. Всички операции могат да бъдат извършвани изцяло чрез PLC системата напълно деликатно.